เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส + เทอร์มอคัปเปิล รุ่น TES-1322M
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส รุ่น TH 212
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส รุ่น TH 212
เครื่องวัดอุณหภูมิแบบอินฟราเรด (แบบปืน)รุ่น TM10 และ TM 100
TH-22
TESTO 175-H1/H2
เครื่องวัดและบันทึกค่ากระแสและแรงดันไฟตรง รุ่น TESTO 175-S1
RECORDER รุ่น KER 5351 และ KER 5361
เครื่องสอบเทียนอุณหภูมิ FLUKE 712
เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิต รุ่น FLUK 743B/741B
เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิต รุ่น FLUK 744
เครื่องสอบเทียบกระบวนการผลิต รุ่น FLUK 725
เครื่องสอบเทียบความดัน รุ่น FLUKE 718 30G
เครื่องสอบเทียบความดัน รุ่น FLUKE 717 30G
เครื่องสอบเทียบความดัน รุ่น FLUKE 700 Series
เครื่องสอบเทียนอุณหภูมิ FLUKE 714
เครื่องสอบเทียนอุณหภูมิ FLUKE 724
หัววัดอุณหภูมิ เทอร์มอคัปเปิล แบบ Type K รุ่น 80PK-9
หัววัดอุณหภูมิ เทอร์มอคัปเปิล แบบ Type K รุ่น 80PK-27
หัววัดอุณหภูมิ เทอร์มอคัปเปิล แบบ Type K รุ่น 80PK-IR
หัววัดอุณหภูมิ เทอร์มอคัปเปิล แบบ Type K รุ่น 80PK-25
หัววัดอุณหภูมิ เทอร์มอคัปเปิล แบบ Type K รุ่น 80PK-22
หัววัดอุณหภูมิ เทอร์มอคัปเปิล แบบ Type K รุ่น 80PK-24
เครื่องวัด เวอร์เนีย คาลิเปอร์ Digital Calipers With Same Directoin Upper Jaws
เครื่องวัด ดิจิตอล Inside Groove Digital Calipers
เครื่องวัด ดิจิตอล Outside Groove Digital Calipers
เครื่องวัดค่าความนำไฟฟ้า รุ่น CD-503
เครื่องวัด ดิจิตอล Digital Height Gauges
เครื่องวัด เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ Digital Caliper
เครื่องวัด ดิจิตอล Inside Groove Digital Calipers
เครื่องวัด ไมโครมิเตอร์ Digital Micrometers
เครื่องวัด เวอร์เนียร์ คาลิเปอร์ Digital Calipers With External Upper Jaws
เครื่องวัด เวอร์เนีย คาลิเปอร์ Dial Caliper
เครื่องวัด เวอร์เนีย คาลิเปอร์ Offest Digital Calipers
วัตต์มิเตอร์แบบดิจิตอล (วัดกำลังงานแบบ TRUE POWER) รุ่น DW560
อุปกรณ์เสริมการใช้งานของแคลมป์มิเตอร์ KECC 8008
อุปกรณ์เสริมการใช้งานของแคลมป์มิเตอร์ KECC 8004
แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อรวมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CM522A
แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อรวมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CM504A
แคลมป์อะแดปเตอร์ใช้ต่อรวมกับดิจิตอลมัลติมิเตอร์ CM502A
แคลมป์มิเตอร์ขนาดเล็ก รุ่น CM-540
เครื่องตรวจสอบความไวของเครื่องตัดกระแสไฟรั่วไหล รุ่น RCD 250
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2003A
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ วัดกระแสรั่วไหลได้ KECD 2413F
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ KECD 2017
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2010
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2033
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2004
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ 2009A
ดิจิตอลแคลมป์มิเตอร์ ขนาดพกพา รุ่น CM 314 & CM 304

       
Sitemap หมวดหมู่